Valyoubel AG

Product Owner

 

In General:

 • Responsible from being owner of the backlog of the agile team with the P/L target of new acquisition, up-sell, cross-sell, retention, etc. (can change periodically) KPI’s. Cost optimization, after-sales, customer journey improvement
 • Leading and thrive in an agile work environment
 • Being owner of the backlog of the agile team
 • Regulating the inflow of backlog items (user stories)
 • Bringing a deep understanding of B2B and B2C business journey (lead gen, ecommerce, customer care) that will guide the product backlog and implementation schedule

In Terms of My Business:

 

 • Following the outside world, develop relationships, determine vision
 • Writing and managing user stories as part of an Agile project framework that;
  • directly support the primary objectives of the project
  • are appropriate in size for iterative development
  • include clear and specific acceptance criteria
  • take into account dependencies on other stories and/or projects & initiative
 • Working with the team on Definition of Done
 • Maintaining, managing, and executing to product roadmap
 • Approving the product / service / result of the sprint
 • Coordinating and leading refinement meetings
 • Communicating expectation management towards (senior level) stakeholders
 • Leading sprint build teams. Key liase with development team and 3rd party partners
 • Being overall product voice with senior level stakeholders
 • Participating agile team events

 

Qualifications:

 • Minimum of a BS in Marketing or related field. MBA or MS is preferred
 • Have an enthusiasm in agile product management for internal candidates.
 • Minimum 2+ years proven agile product management and sprint execution and min 3 years leading projects with multi-disciplinary teams
 • PSPO-I and/or PSM-I certificates are nice to have
 • Fluent in English
 • Strong result driven person
 • Delivers in time
 • Strong, modern customer experience knowledge
 • Clear understanding and proven success in deploying business enhancements for all stages of the customer journey
 • End-to-end experience in project, timeline, and prioritization management
 • High impact communication skills for multiple audiences
 • Used to agile methodology
 • An emphatic person having customer first mindset
 • Able to work dynamic and flexible environment,

 

 

 

PRODUCT OWNER İŞ TANIMI

 

Genel Tanım:

 

 • Agile ekibinin birikmiş olan yeni satın alma, yukarı satış, çapraz satış, satışı elde tutma ve P / L hedefinden (periyodik olarak değişebilir)sorumlu olmak
 • Agile bir çalışma ortamında liderlik etme
 • Agile ekibin backloglarının  sahibi olmak
 • Backlogların içeri akışının düzenlenmesi (user stories)
 • Product backlog ve uygulama planına rehberlik edecek B2B ve B2C işleri (potansiyel müşteri, e-ticaret, müşteri hizmetleri) derinlemesine anlamak

 

İş Tanımı:

 • Dış dünyayı takip etmek, ilişkiler geliştirmek, vizyonu belirlemek
 • Çevik bir proje çerçevesinin bir parçası olarak kullanıcı hikayelerini yazmak ve yönetmek;
 • o projenin temel hedeflerini doğrudan desteklemek

o yinelemeli gelişim için uygun büyüklükte

o açık ve özel kabul kriterlerini içermeli

o diğer hikayelere ve / veya projelere ve inisiyatiflere olan bağımlılıkları dikkate almak

 • Done Tanımı konusunda ekiple birlikte çalışma
 • Ürün yol haritasının bakımı, yönetimi ve yürütülmesi
 • Sprint ürününü / hizmetini / sonucunu onaylama
 • İyileştirme toplantılarını koordine etmek ve yönetmek
 • Beklenti yönetimini (üst düzey) paydaşlara iletmek
 • Önde gelen sprint takımlarına liderlik etme.  Geliştirme ekibi ve 3. taraf iş ortakları ile önemli ilişkileri yürütme
 • Üst düzey paydaşlarla genel ürün sesi olmak
 • Agile takım etkinliklerine katılma

 

Yetkinlikler:

 • Pazarlama veya ilgili alanda en az lisans derecesine sahip olma. MBA veya MS tercih sebebidir
 • Şirket içi adaylarımız için agile ürün yönetimine karşı ilgili olma
 • En az 2 yıl kanıtlanmış agile ürün yönetimi ve sprint yürütme ve çok disiplinli ekiplerle en az 3 yıl önde gelen projeler yürütmüş olma
 • PSPO-I ve / veya PSM-I sertifikalarına sahip olma
 • İleri seviyede İngilizce bilgisi
 • Sonuç odaklı çalışma
 • İşleri zamanında bitirme becerisi
 • Güçlü, modern müşteri deneyimi bilgisi
 • Customer journy’in tüm aşamaları için iş geliştirme uygulamalarını açık bir şekilde anlama, bunlarda başarı gösterme
 • Proje, zaman çizelgesi ve önceliklendirme yönetiminde uçtan uca deneyim
 • Birden fazla kitle için yüksek etkili iletişim becerileri
 • Çevik metodolojide kullanılır
 • Müşteri ilk zihniyetine sahip, kararlı bir kişi
 • Dinamik ve esnek bir ortamda çalışabilme,