Bir Gün CEO programı nedir?

Fikir oldukça basit – Üniversite öğrencileri, bağlı oldukları üniversitenin akademisyenleri, idari yöneticileri ve kulüplerinin yanı sıra, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının önermesi ile kurumları temsilen, ülkenin önde gelen CEO’larıyla birlikte bir gün geçirerek kritik deneyim edinmek için programa aday olarak katılıyorlar. 

Yerel ve uluslararası program ortaklarıyla birlikte gelişim odaklı tasarlanmış birçok atölye çalışmasının da yer aldığı bu süreçte, titiz ve kapsamlı değerlendirmeler sonucu seçilen finalistler Türkiye'den çağdaş, vizyon sahibi, rol model CEO’larla eşleşiyor.

Gelecek vaat eden öğrenciler sektörünün öncüsü CEO ile bir gün geçiriyor!

Uluslararası üst düzey yönetici araştırma, değerlendirme ve liderlik gelişimi alanının liderlerinden Odgers Berndtson, global olarak gerçekleştirdiği Bir Gün CEO programı ile üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerini ülkemizin önde gelen CEO’ları ile bir araya getiriyor.

Şimdiye kadar on üç ülkede çok değerli şirket, CEO ve üniversitelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen program on birinci yılına girdi. 

Geçtiğimiz yıl ilk defa Türkiye’de de başarıyla hayata geçen programın 2018-2019 döneminin başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Süreç nasıl işliyor?

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından belirli kriterler doğrultusunda aday gösterilen öğrenciler sırasıyla; 
 • Aday gösterildikleri kurumdan en az iki referans ile detaylı bir başvuru, 
 • Odgers Berndtson Üst Düzey Yönetici Değerlendirme ve Gelişim programı,
 • Uluslararası paydaşlarla birlikte yürütülen, gelişim odaklı tasarlanmış atölye çalışmalarına katılımcı kurum üst düzey yöneticileri ile birlikte katılım aşamalarından geçiyor. Tüm aşamalardan başarıyla ilerleyerek finale kalan öğrenciler, programa katılan kurumların CEO’larıyla eşleşecek. 
 • Bir Gün CEO (CEO x 1 Day) programı Türkiye’de “rol model” olan, itibarlı CEO’ları, eşleştikleri finalist öğrencilerle bir tam çalışma günü süresince bir araya getirecek. Edinilen deneyimler ve iki tarafın görüşleri medya ve sosyal medya yoluyla kamuoyu ile paylaşılacak.
 • Bugünün liderleri ile geleceğin lider adaylarını bir araya getiren Bir Gün CEO programı hakkında gerek sosyal medyada, gerekse yazılı ve görsel medyada kapsamlı tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecek. 

Programın hedefleri neler? 

 • Ülkenin gelecek vaat eden genç yeteneklerini belirleyip, tepe yöneticilerin gözünden bakma, deneyimleme şansı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Bugünün ve yarının üst düzey yöneticileri arasında daha güçlü bir etkileşim yaratmak,
 • Genç yetenekleri farklı sektörlerle tanıştırmak, kazandırmak,
 • Önümüzdeki dönemin kritik meseleleri; nitelikli gençlerin istihdamı, beyin göçü, liderlik gibi konularda iş dünyasındaki farkındalığı arttırmak, ortak akıl ile çözüm üzerinde birlikte çalışma deneyimi kazanılması,
 • Katılımcı öğrencilerin tepe yöneticilerin sorumlulukları ve başa çıkmaları gereken zorlukları görmesini ve aynı zamanda liderlerin kendi kurumlarına nasıl değer kattıkları hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak,
 • Kariyerinin başında olan öğrencilerin bu program ile çok değerli araç, bilgi ve deneyimler kazanmış olmaları,
 • CEO’ların yarının liderleri ile bağ kurma, onların konulara yaklaşımlarını ve motivasyonlarını daha iyi anlamaları ve bugünden, yarının sorunlarına birlikte çalışarak farklı bakış açıları getirmelerine pencere açan bir deneyim sağlanması.

Öğrenciler nasıl faydalanıyor?

 • Değer yaratan stratejik bir yaklaşım ile kurgulanmış bir programı deneyimleme,
 • Yeni nesil yeteneklerin, kendi kariyerleri ile ilgili değerlendirme yapabilme kabiliyetinin kazandırılması, sorumluluk almaya teşvik edilerek örnek teşkil etme fırsatı sunulması,
 • Gelişim yaklaşımı ile tasarlanmış bir süreci deneyimlerken, kapsamlı değerlendirme süreci ile bireysel farkındalığın artması,
 • Kendi kariyerlerine ilişkin farklı mecralarda kendisini ifade ederken kritik deneyim kazanma fırsatı,
 • Lider kurumlarla ve en üst düzey yöneticilerle şahsen tanışma, birlikte farklı atölye çalışmalarında değer yaratma,
 • Gelişim odaklı tasarlanmış atölye çalışmalarında, katılımcı kurumların yöneticileri öğrencilerle birlikte deneyimleyerek, geleceğin liderlerinin sahip olması gereken yaratıcılık, stratejik ve analitik düşünebilme yeteneği, karmaşık problem çözebilme becerisi ve empati kurabilme yeteneklerinin arttırılması,
 • İş dünyasına yönelik kalıplaşmış (stereotype), klişe tanımlar yerine şirketi ve yöneticilerini ilk elden tanıma fırsatı *

* Finalist öğrenciler için geçerli

Adaylık kriterleri: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2018-2019 öğretim yılında gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki herhangi bir üniversitenin sosyal bilimler ve
  mühendislik fakültelerinin 3ncü sınıf, 4ncü sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak,
 • 4 üzerinden 2.5 (100 üzerinden 70) veya üzeri not ortalamasına sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen (hem yazma hem konuşma)
 • Akademik başarının yanı sıra müzik, spor, sanat gibi farklı disiplinlerde deneyim edinmiş veya sosyal / kültürel aktivitelerde sorumluluk almış,
 • Birlikte çalışıp üretmeye yatkın, önyargısız, yapıcı ve çözümün parçası olmaya odaklı yaklaşıma sahip,
 • Etkin muhakeme, soru sorma ve sorgulama kapasitesi ile yerinde ve objektif değerlendirmeler yapabilen, fikir almaya, öğrenmeye ve araştırmaya açık,
 • Bireysel farkındalığı olan ve geribildirime açık,
 • Kaynaklarını iyi planlayabilen, sonuca ulaşmak için odaklanabilen,
 • Aday gösterildiği kurumdan en az 2 referans ile.

Süreç hakkında: 

 

Bir Gün CEO Program Süreci Hakkında