Valyoubel AG

Cooking - Laboratory Engineer

 

Haier Group

Tüketici ihtiyaçlarına yenilikçi teknolojilere sahip ürün gruplarıyla cevap veren ev aletleri sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Haier, 1984 yılında Çin’in Qingdao şehrinde kuruldu ve 1993’te Şangay Borsası’nda işlem görmeye başladı. Global bir Fortune 500 şirketi olan Haier Group; Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA, Casarte, Leader, Candy ve Hoover gibi birçok global güçlü markaya sahiptir. Haier’in global liderlik ünvanının temelinde coğrafi stratejiler, güçlü markalar ve sınıfında lider inovatif ürünler yer almaktadır. Global bir pazar araştırma kuruluşu olan Euromonitor’a göre Haier, 2019 yılında küresel satışlar baz alındığında
dünyanın en büyük ev aletleri markasıdır. Dünya çapında 122 adet üretim tesisi ve 70.000 çalışanı bulunan Haier, yaklaşık 160 ülkede tüketicileriyle buluşmaktadır. 2019 yılı başında Avrupa pazarında büyüme hedefi ile İtalyan Candy Hoover Group’u bünyesine katmış olan Haier, tüketicileriyle yeni coğrafyalarda buluşmaya devam etmektedir. 2019 yılında Haier Group bünyesine katılan Candy Hoover’in temelleri, 1945 yılında İtalya’da Fumagalli ailesi tarafından atıldı. İleri teknolojili, yüksek performanslı ve çevre dostu ürünlere sahip olan Candy Hoover Group, Avrupa’da solo ve ankastre gruplarında küçük ve büyük ev aletleri pazarının önde gelen firmalarından biridir. Candy Hoover Group’un Candy, Hoover ve Rosieres olmak üzere üç uluslararası markasının yanında birçok yerel markası da bulunmaktadır.

Görev Tanımı

 • Fonksiyonel tasarım takımımdan gelen yeni ürün projeleri ile ilgili test isteklerini ve diğer ArGe takımları ile departmanlardan gelen maliyet azaltma, kalite iyileştirme, türev ürün proje test isteklerini planlar.
 • Test isteklerini test isteği yapan LIMS sistemi üzerinden yapar.
 • Proje bazında testlerin planlandığı şekilde yürütülmesini temin eder.
 • Testlerde bulunan olumsuz sonuçlarda yapısal tasarım, D2D ve proje yönetimi ile yeni planlar yapar icra eder
 • Test sonuçlarını değerlendirir, Fonksiyonel tasarım takım lideri ile paylaşır
 • Laboratuvarın ihtiyacı olan ekipmanları belirlemek, Fonksiyonel tasarım takım liderine bilgi vermek
 • Sorumluluğu altındaki ekibi eğitmek, iş dağılımını yapmak,
 • Yapılan deneyler için uygun şartları sağlamak ve deneylerin yapımına nezaret etmek,
 • Yabancı literatürü takip ederek güncel laboratuvar teknolojisini takip eder.
 • Test sonuçlarından hareket ederek tasarım bölümünü iyileştirmeler konusunda yönlendirir.
 • ArGe departmanı ve ilgili projelerin, ekip üyeleri ve proje liderleri ile birlikte, zaman, kaynak ve süreç planlarının yapılması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçümü, gelişmelerin takibi ve hedefler ile uyumlu olarak ilerlemesini kontrol eder, raporlar, gerektiği durumda  destekler.
 • Sertifikasyon ve test faaliyet ve aktivitelerinin çalışma takvime uygun olarak devam edip etmediğini, süreçte yaşanan aksaklıkları veya ihtiyaçları düzenli olarak Üst Yönetime raporlar ve bu doğrultuda  ürün geliştirme faaliyetlerinin  geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • Gerekli ve ilgili yurtiçi ve yurtdışı seminer, fuar, çalıştay ve toplantılara katılır.
 • Çevre, iş güvenliği, kalite politikaları ve talimatlarına uyar.
 • İlgili standartlar ile uyumlu olarak belgelendirme faaliyetlerinin alt yapısını hazırlar.
 • Departman ile ilgili tüm prosedür ve talimatları hazırlar.
 • Biriminde yeni devreye giren tezgah, cihaz ve ekipmanların talimatlarını hazırlar.
 • Bölümündeki tüm ekipmanların bakım ve ayarlarının zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlar
 • Standart ve şartnamelerin uygulama ve güncelleme faaliyetlerinin takibini yapar.
 • Birimine satın alınacak tüm malzemelerin talebini yapar.
 • Bir uygunsuzluk ve kaza anında diğer birimler ile temasa geçip ana sebebin araştırılıp belirlenmesini ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını koordine eder.
 • Biriminde hurda malzemelerin, katı ve tehlikeli atıkların toplanmasını sağlar.
 • Bölümü dahilinde her türlü kaynak ve enerji tasarrufu çalışmalarını organize eder ve sonuçlarını izler.
 • Göreviyle ilgili ilk yöneticisinin verdiği diğer işleri yerine getirmek